srssersssdgimvssmicdsd

Strojni tehnik PTI

Programi poklicno-tehniškega izobraževanja omogočajo dijakom, ki so uspešno končali triletno srednje poklicno izobraževanje, da si po dveletnem izobraževanju in opravljeni poklicni maturi pridobijo srednjo strokovno izobrazbo, ki je enakovredna izobrazbi, pridobljeni v štiriletnem programu srednjega strokovnega izobraževanja.

Meh5

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

 • izobraževanje traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo,
 • izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

POGOJI ZA VPIS:

 • uspešno končano triletno srednje poklicno izobraževanje v programih: Instalater strojnih instalacij, Klepar – krovec, Izdelovalec kovinskih konstrukcij, Oblikovalec kovin – orodjar, Avtoserviser, Avtokaroserist , Mehatronik operater, Elektrikar, Strojni gradbene mehanizacije, Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Geostrojnik rudar, Gradbinec, Klepar – krovec, Zlatar, Urar ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

MOŽNOSTI ZA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

 • višješolskih strokovnih programih,
 • visokošolskih študijskih programih,
 • določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim dodatnim predmetom iz splošne mature).

POKLICNA MATURA

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • strokovna znanja strojništva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

PREDMETNIK

* Izbirni moduli: šola ali dijak lahko izbere dva izbirna modula.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660