srssersssdgimvssmicdsd

IMG_4129 (Custom)
pas3332
pas3331
555
IMG_4107 (Custom)
IMG_4165 (2).JPG (Custom)
pas333
pas3333
pasicarobotika1
pasica_998
ovt_200
ovt_201
ovt_202
pas_2015_1
rud_12-1024x187
rud_15
previous arrow
next arrow

Šolska svetovalna služba

Delovanje svetovalne službe je namenjeno dijakom, njihovim staršem in učiteljem pri reševanju različnih pedagoških, psiholoških, socialnih in drugih vprašanj vzgojno -izobraževalnega dela v šoli.

Področja dela so različna, široka in so zajeta v Programskih smernicah za svetovalno delo v srednjih šolah.

Sem Nina Gošnik Simeonović, univ. dipl. soc. del. in na Šoli za strojništvo, getehniko in okolje opravljam delo svetovalne delavke.

Na šoli (prizidek C stavbe Šolskega centra Velenje) sem, po predhodnem dogovoru, dosegljiva vsak dan od 7. do 15. ure, v času skupnih govorilnih ur in tudi na tel. št. 03 89 60 677 ali e-naslovu: nina.gosniksimeonovic@scv.si

Delo šolske svetovalne delavke zajema različna področja:

1. Svetovalno delo z dijaki:

 • vpis in sprejem novincev v začetni letnik srednje šole,
 • sodelovanje na roditeljskih sestankih s starši OŠ z namenom predstavitve programov šol ŠCV,
 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi informativnega dneva,
 • spremljanje učne uspešnosti in svetovanje novincem, ponavljavcem in preusmerjenim dijakom,
 • skupinske oblike dela z dijaki za izboljšanje kvalitete učenja,
 • poklicno informiranje in svetovanje ter vpis na naslednjo stopnjo izobrazbe,
 • pomoč dijakom pri reševanju socialno-ekonomske problematike (v primeru osebne ali socialne ogroženosti),
 • koordinacija vključevanja in delo z dijaki s posebnimi potrebami,
 • svetovalna pomoč dijakom pri reševanju osebnih, razvojnih ali situacijskih težav,
 • individualne pogovorne ure za dijake.

2. Svetovalno delo s starši:

 • sodelovanje na roditeljskih sestankih s tematskimi predavanji,
 • pogovorne ure za starše,
 • sodelovanje v Svetu staršev.

3. Sodelovanje z učitelji:

 • na celotnih, oddelčnih in programskih učiteljskih zborih,
 • pri posvetovanju glede izvajanja pouka, vodenja oddelčne skupnosti in dela z dijaki.

Potrebno je tudi sodelovanje s strokovnjaki iz zunanjih institucij, strokovno izpopolnjevanje in izvajanje drugih nalog povezanih z delom šole.

Veselim se našega skupnega soustvarjanja rešitev.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660