srssersssdgimvssmicdsd

Orodjar

OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR (3 leta)

Obdelovalec kovin – orodjar je poklic, ki je že in bo v prihodnosti eden najbolj iskanih v gospodarstvu. Slovenija želi postati vodilna država na področju izdelave orodij za avtomobilsko industrijo in predelavo plastičnih mas, zato bodo potrebe delodajalcev po oblikovalcih – orodjarjih velike.

oro 1Za ta poklic je potrebna visoka stopnja individualnosti za snovanje, konstruiranje in izdelavo izdelkov. Iz zamisli nastajajo v orodjarnah vzorci, prototipi, unikati in nato orodja za preoblikovanje različnih materialov. Potrebno je obvladati temeljna znanja s področja strojništva, tj. uporaba tehnične in tehnološke dokumentacije, standardov, materiale obdelati ročno ali z uporabo klasičnih in CNC-strojev ter stroje tudi vzdrževati.

Oblikovalec kovin – orodjar:

 • struži, brusi, rezka na klasičnih in CNC-strojih,
 • toplotno obdeluje materiale,
 • kontrolira kakovost izdelave,
 • izdeluje orodja za upogibanje, vlečenje in rezanje,
 • sestavlja orodja na podlagi tehnične dokumentacije,
 • pripravlja tehnično dokumentacijo za enostavna orodja.

 

POGOJI ZA VPIS V TRILETNO POKLICNO ŠOLO:

 • uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

 • izobraževanje traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom,
 • izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

MOŽNOSTI ZA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

 • Po opravljenem zaključnem izpitu lahko dijak nadaljuje izobraževanje v dveletnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Praktično usposabljanje ne poteka samo na šoli, ampak velik del le-tega poteka strnjeno v delovnem procesu pri delodajalcu. Praktično usposabljanje pri delodajalcu lahko uredi šola na podlagi kolektivne učne pogodbe ali dijak sam na podlagi individualne učne pogodbe.
ZAKLJUČNI IZPIT obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek in storitev z zagovorom.

PREDMETNIK

orodjar

* Šola ali dijak lahko izbere dva modula med ponudbo štirih izbirnih.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660