srssersssdgimvssmicdsd

Avtoserviservisni tehnik – PTI

Programi poklicno-tehniškega izobraževanja omogočajo dijakom, ki so uspešno končali triletno srednje poklicno izobraževanje, da si po dveletnem izobraževanju in opravljeni poklicni maturi pridobijo srednjo strokovno izobrazbo, ki je enakovredna izobrazbi, pridobljeni v štiriletnem programu srednjega strokovnega izobraževanja.
Avtoservisni tehnik (PTI) je program, ki predstavlja pomembno nadgradnjo poklicnih znanj, pridobljenih v programih Avtoserviser in Avtokaroserist ali v starih programih Avtomehanik, Avtoklepar, Avtoličar, Elektrikar elektronik motornih vozil. Že dolgo časa se namreč kaže velika potreba po strokovno usposobljenih delavcih, ki lahko suvereno obvladujejo vedno bolj zahtevne pristope k vzdrževanju in servisiranju motornih vozil.
Program tako zagotavlja širok spekter znanj in veščin, potrebnih v vsaki sodobni delavnici avtoservisne stroke. Omogoča obvladovanje teoretičnih in praktičnih strokovnih znanj, potrebnih za delo na kompleksnih sistemih, vgrajenih v vozilo. Ponuja pa tudi potrebna znanja s področja organizacije dela in vodenja avtoservisne delavnice.

IMG 0538 IMG 0541

POGOJI ZA VPIS:

uspešno končano triletno srednje poklicno izobraževanje v programu Avtoserviser, Avtokaroserist, Avtoličar, Avtomehanik, Avtoklepar ali
uspešno zaključeno triletno srednje poklicno izobraževanje v drugih programih strojne ali elektro stroke in z dokazilom izkazane triletne izkušnje v avtoservisni dejavnosti.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

  • izobraževanje traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo,
  • izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

MOŽNOSTI ZA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

  • višješolskih strokovnih programih,
  • visokošolskih študijskih programih,
  • določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim dodatnim predmetom iz splošne mature).

POKLICNA MATURA
Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz avtomehatronike.

Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor

PREDMETNIK

avtoservisni tehnik pti

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660