srssersssdgimvssmicdsd

Okoljevarstveni tehnik

Okoljski tehnik bo s pestrim izobraževalnim programom svoje mesto zagotova našel v vseh komunalnih in gradbenih sferah, kjer jim množica nakopičenih problemov iz preteklosti omogoča izziv in delo za kar lepo obdobje. Potrebni bodo v vseh proizvodnih procesih gospodarstva, kjer nastajajo različni odpadki, odpadne vode in zračne emisije, v energetskih objektih, v komunalnih službah, čistilnih napravah, ekoloških institutih ter v občinskih službah.

     

Naj navedemo samo nekatere institucije in podjetja, kjer bo njegovo delo zelo dobrodošlo:

 • podjetja za odpadke,podjetja za odpadne vode,
 • dimnikarska podjetja,podjetja za urejanje zelenih površin mesta,
 • zavodi za varstvo okolja,instituti, ki se ukvarjajo z okoljevarstveno tematiko,
 • načrtovalske institucije ekoloških projektov,projektivni biroji ekoloških objektov,
 • okoljevarstvene službe lokalnih skupnosti,laboratoriji za merjenja in opazovanja,gradbena operativa (pridelava in predelava gradbenih materialov,
 • gradbišča ekoloških objektov),
 • podjetja, ki se ukvarjajo z embalažo,
 • vsa ostala podjetja, kjer v proizvodnji nastajajo specifični odpadki (trdi, plinasti, tekoči) in je z njimi potrebno ustrezno ravnanje.

Mnoga tovrstna podjetja so že izkazala interes po tem profilu.

Predmetnik

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,obvezne strokovne module,izbirne strokovne module,odprti del kurikula.
 • Poleg tega mora opraviti:
 • interesne dejavnosti,obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,poklicno maturo.Poklicna matura
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,strokovna znanja iz okoljevarstva,pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),izdelek oziroma storitev in zagovor.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660