srssersssdgimvssmicdsd

Obvestilo

Drage dijakinje in dijaki, spoštovani starši,

danes začenjamo četrti teden pouka v nekoliko drugačni, sedaj vedno bolj poznani, obliki – na daljavo.

V preteklem tednu smo realizirali sestanke z vsemi razredniki, skupaj smo ovrednotili šolsko delo (odziv) dijakov v posameznih oddelkih. Verjamem, da so razredniki (na takšen ali drugačen način) povezani z dijaki v svojem oddelku. Veliko napora vlagamo tudi v realizacijo možnosti izposoje prenosnikov za dijake, ki šolskega dela ne morejo opravljati, ker nimajo potrebne opreme. Verjamem, da bomo uspešni pri pridobivanju IKT podpore.

Ker bo tovrstno izvajanje pouka najverjetneje naša realnost še nekaj časa, spodbujam dijake, da sproti in z najvišjo mero odgovornosti izpolnjujejo šolske obveznosti. Učitelji izvajajo pouk v različnih spletnih okoljih (spletne učilnice – e-Asistent, Arnes, domena scv.si, zadolžitve poslane po e-pošti, video predavanja v spletne okolju Teams ali Zoom …), če imate kakršnekoli težave pri vzpostavljanju kontaktov, povezav, to sporočite razredniku, ki bo zadeve uredil.

Ministrstvo nas je v petek z okrožnico obvestilo, da se šolski koledar ne spreminja: konec pouka za zaključne letnike je predviden 22. 5. 2020 in za vse ostale dijake 24. 6. 2020. Poklicna matura in zaključni izpit bosta predvidoma izvajana v terminih sedaj veljavnih koledarjev.

Učitelji, ki z najvišjo mero pedagoškega občutka izvajajo pouk na daljavo, bodo v nadaljevanju spremenili izvedbene kurikule (opredelili vsebine, ki jih morate oz. jih boste osvojili do konca tega šolskega leta) z načrti ocenjevanj znanja in vas o spremembah sproti oz. pravočasno obvestili. Ker je dobro, da v tem času pridobivate tudi ocene znanj, velja, da ocenjevanja tečejo v skladu z veljavnim Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednih šolah in Šolskimi pravili ocenjevanja znanja. Le način z. orodje je nekoliko drugačno in prilagojeno načinu poteka pouka na daljavo.

Javnost ocenjevanja pa je zagotovljena tako, da učitelj pred ocenjevanjem dijake seznani z vsebino in načinom izvedbe ocenjevanja, predvideno povratno informacijo in merili oz. kriteriji, ki bodo uporabljeni.

Dragi starši, hvala za vašo podporo. Največ kar lahko naredite »za prihodnost« je, da doma sledite šolskemu delu vašega otroka in ga spodbujate k uspehu. Naj bo dopoldanski čas vaših otrok namenjen pouku na daljavo. Vsekakor pa naj temu sledi tudi prosti čas, čas za sprostitev in različnim oblikam pomoči doma in v okolici.

Verjamem, da bomo vsi skupaj dosegli zastavljene cilje tega »neobičajnega« šolskega leta.

Lepo vas pozdravljam in vam želim, da ostanete zdravi.

Peter Rozman, ravnatelj SŠGO

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660