srssersssdgimvssmicdsd

Obvestilo

Drage dijakinje in dijaki ŠSGO, spoštovani starši.

Vlada RS je 15. 3. 2020 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih – UL. št. 25/20 in to je pravna podlaga, da se zaprtje šol nadaljuje do prenehanja razlogov za zaprtje. Kako dolgo bo to trajalo, v tem trenutku nihče ne more napovedati.

V tednu, ki je pred nami, boste nadaljevali z utečenim delom – poukom na daljavo. V veliki večini ste v preteklih dveh tednih ponavljali in utrjevali učno snov in v manjšem deležu osvajali nova znanja. Sedaj bo ta delež, novih znanj, vedno večji. Učitelji vam bodo še naprej posredovali navodila in usmeritve ter tudi razlage učne snovi, po utečenih poteh in oblikah (e-mail, spletne učilnice, za cel teden ali pa za posamezno učno uro).
Naslednji korak bo vključitev ocenjevanja na daljavo in s tem v zvezi bomo na šoli dopolnili Šolska pravila ocenjevanja z opredelitvijo ocenjevanja na daljavo in dopolnitvijo načrtov ocenjevanja znanja, kar je v pristojnosti posameznih učiteljev predmetov/modulov. Pri tem bomo še počakali na podrobnejša navodila in usmeritve našega – šolskega ministrstva, je pa zaradi daljšega obdobja izobraževanja na daljavo to pričakovana aktivnost. Ko bo formalno ocenjevanje na daljavo začelo veljati, vas tudi obvestim. Namen tega obveščanja je, da vas dijake ter starše predhodno obvestimo o spremembah.

Še naprej ostajajo odprta vprašanja, povezana s poklicno maturo in z zaključnim izpitom. Počakati moramo na uradne informacije šolskega ministrstva in ko jih bomo imeli, boste s strani šole obveščeni.

Vsem tistim dijakom, ki po dveh tednih še niste resno in odgovorno pristopili k šolskemu delu na daljavo svetujem, da to čim prej storite, saj se količina snovi nabira in bo tudi ta oblika šolskega dela imela pomemben vpliv na zaključevanje letnika. Vsem dijakom, ki delate sproti in odgovorno (na srečo takšni prevladujete) pa pohvala in vzpodbuda, da tako nadaljujete. Seveda pa je prav, da razrednikom, učiteljem ali meni sporočite tudi morebitne težave, ki vas spremljajo na poti izobraževanja na daljavo s ciljem, da jih skladno z našimi možnostmi lahko skupaj rešujemo.

Želim vam lep in prijeten vikend, predvsem pa naj bo povezan z zdravjem in optimizmom.

Peter Rozman,
ravnatelj ŠSGO

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660