srssersssdgimvssmicdsd

Ekskurzija Spoznavanje lokalnega okolja

Dijaki 1. OVT/GT in 1. S  smo se v torek, 11. junija 2019, podali na ekskurzijo. Ekskurzija je bila namenjena spoznavanju kulturno-zgodovinskih znamenitosti Šaleške doline.

Zbrali smo se na Velenjskem gradu. Tu smo izvedeli nekaj o nastanku in zgodovini Šaleške doline. Na predstavitvi smo podrobneje govorili o spreminjanju Šaleške doline skozi čas. Po predstavitvi smo si ogledali dve razstavi na gradu (Srednji vek v Šaleški dolini in Ko je Velenje postalo mesto). Pot smo nadaljevali proti Staremu Velenju. Tu smo izvedeli, da sta bili prvi naselji v Šaleški dolini Škale in Družmirje. Mesto pa se je nato širilo proti jugu. Velenje se prvič omeni leta 1264. To je bil trg na ozemlju današnjega Starega Velenja, ki je v začetku 19. stoletja pogorel. Kasneje so ga prenovili in danes je sestavni del mesta.

Nato smo šli na Titov trg, kjer smo izvedeli, da je bilo Velenje sprva kmetijstvo naselje. Z najdbo lignita 1766 in odprtjem premogovnika pa se je začelo v njem rudarstvo, ki je še danes v Velenju zelo pomembno. Ker so rudarji živeli daleč od rudnika, so zgradili delavske kolonije v Pesju in Škalah, da so bili bližje rudniku.

Nestl Žgank je v 60. letih 20. stoletja izdelal načrte za moderno mesto. Mesto so gradili z udarniškim prostovoljnim delom. Regulirali so tudi reko Pako. Praznik Mestne občine Velenje simbolizira uradno odprtje novega središča Velenja (20. 9. 1959). V 80-ih letih 20. stoletja se je mesto preimenovalo v Titovo Velenje. V tem času se je začelo širilo proti vzhodu doline. Zgrajeni sta bili naselji Gorica in Kardeljev trg.

Pot smo nadaljevali proti naselju Šalek, kjer stoji Šaleški grad. Ta je poseben zaradi trikotne oblike obrambnega stolpa. Sezidan je bil sredi 12. stoletja. Leta 1770 je zgorel in ni bil več v uporabi. Arheologi so na njem našli najdbe, kot so posode, orožje, novce, sončno uro … Pod gradom stoji cerkev Sv. Andreja, ki je nastala v začetku 16. stoletja. Vzhodno od Šaleškega je stal grad Ekenštajn, od katerega so ostale še samo razvaline.

V Šaleški dolini je živelo nekaj velikih pesnikov in pisateljev kot sta Gustav Šilih in Karel Destovnik – Kajuh. Šilih je Velenju posvetil mladinsko povest Nekoč je bilo jezero in roman Beli dvor. V bajki Nekoč je bilo jezero je Šaleško dolino ogrožalo mitološko bitje, to je bil zmaj Pozoj. Karel Destovnik – Kajuh pa je bil pesnik iz Šoštanja, ki je padel že pri 22 letih.

Z avtobusom smo se peljali mimo grada Turn do Topolšice. Topolšica je znana po  zdravilišču s termalno vodo, po bolnišnici in spominski sobi, ki je posvečena podpisu delne nemške kapitulacije ob koncu druge svetovne vojne. Sobo smo si tudi sami ogledali.

Nato pa smo še izvedeli nekaj o Šoštanju. Nad Šoštanjem se dviga grad Šoštanj, ki ga poznamo tudi z imenom Pusti grad. Mesto je bilo prvič omenjeno 1348. Pomembna dejavnost v Šoštanju je bilo usnjarstvo. Pogovorili smo se tudi o Družmirskem jezeru v Šoštanju. To se bo v prihodnje še povečalo zaradi izkopavanja lignita.

Na ekskurziji smo izvedeli veliko o Šaleški dolini in njenih gradovih.

Patrik Reberšak Ježovnik, 1. OVT

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660