srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Novice
  • Amadej Hudolin Pirc, zlati maturant iz Nazarij

Amadej Hudolin Pirc, zlati maturant iz Nazarij

Možnosti za uspeh vidi tako doma kot v tujini

Delež uspešnih dijakov tako pri splošni kot  poklicni maturi se je glede na lani povečal. Tudi  na Šolskem centru Velenje so bili z rezultati po­klicne mature zadovoljni, ugled šole so še dvig­nili letošnji zlati maturantje,teh je bilo kar devet.  Med njimi je bil Nazarčan Amadej Hudolin Pircki je srednješolsko izobraževanje zelo uspešno  zaključil na šoli za strojništvo, geotehnologjio  in okolje v programu strojni tehnik. Na proslavi  ob občinskem prazniku občine Nazarje je za ta  uspeh prejel županovo priznanje. Za njim so že  prvi študijski dnevi na Fakulteti za računalništvo  in informatiko Univerze v Ljubljani.

OD NEKDAJ GA VESELI DELO Z RAČUNALNIKI  IN STROJI

Amadeja  je že v osnovni šoli zanimalo precej široko področje znanj, predvsem elementi strojništva, računalništva in elektronike. Ob vstopu v srednjo šolo se je odločil, da se preizkusi v smeri strojništva. Pri izbiri so mu sicer svetovali tudi starši, končno odločitev pa  je sprejel sam glede na svoje interese in pridobljene informacije. Tekom srednješolskega izobraževanja se je med strokovnimi predmeti  najraje  posvečal  3D-modeliranju,  delu s CNC-stroji in pnevmatskimi sistemi. Kot pravi sam, gre pri 3D- modeliranju in CNC-strojih  za delo z računalniki, pri pnevmatskih sistemih  pa po večini za logične sisteme, in to so teme,  ki Amadeja najbolj zanimajo.

IZJEMNEGA REZULTATA NI PRIČAKOVAL

Maturitetnih rezultatov se je razveselil, saj  kljub temu, da je priprave na maturo vzel resno,  ni pričakoval izjemnih rezultatov, niti ni nanje ciljal. Kot pravi sam, so zagotovo rezultat njegove  šolske poti. Vsekakor bo odlično znanje, ki si ga  je pridobil tekom izobraževanja, dobra popotnica njegovemu študiju. Povsem konkretno se o  svoji poklicni poti še ni odločal, lahko je na kateremkoli področju tehnologije, a kot pravi, bo  po vsej verjetnosti povezana z računalništvom.  Kot veliko mladim tudi Amadeju ni povsem  tuja ideja o tem, da bi v prihodnosti lahko delal in živel v tujini. Kot pravi, se bo tekom študija  verjetno podal v študijsko izmenjavo preko programa Erasmus, tudi možnosti zaposlitve v tu­jini ne zapira vrat. Meni sicer,da je možno svo­je ambicije izpolniti tudi v Sloveniji, vse je odvis­no od posameznika, pravega trenutka, prav za­gotovo pride tudi malo sreče. In kot veliko mla­dih se tudi Amadej zaveda, da sta Evropa in svet  vedno bolj povezana, zato je po njegovem mne­nju dobro v obzir vzeti tudi tujino in si na tak na­čin povečati možnosti za uspeh.

Tatiana Golob

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660