srssersssdgimvssmicdsd

Kadrovska zasedba

Ime in priimek Delovno področje/predmet, ki ga poučuje Tel. št.
e-naslov
Peter ROZMAN, univ. dipl. soc. del. ravnatelj šole 03 8960 616
peter.rozman@scv.si
Nina GOŠNIK SIMEONOVIĆ, univ. dipl. soc. del. šolska svetovalna delavka 03 8960 677
nina.gosniksimeonovic@scv.si
Katja ŠTRAVS TOVORNIK, dipl. ekon. tajništvo šole 03 8960 618
katja.stravstovornik@scv.si
Rajko BRODEJ, inž. str. SGT, RSN, PRM, ELK, OM, STI, PDS, VLL, POB, SPA, OBM 03 8968 256
rajko.brodej@scv.si
Vlasta ČUKUR, prof. NAR, BIO, GOV, ODP, IPN 03 8960 674
vlasta.cukur@scv.si
Stanislav GLINŠEK, inž. str. vodja učnih delavnic in org. PP strojništva, TSP, PRM, SGT, OBT, MOP, OM, OOM, SPO, MAT 03 8968 269 (255)
stanislav.glinsek@scv.si
Polonca GLOJEK, prof. tajnica PM, SLO 03 8960 678
polonca.glojek@scv.si
Primož GOLOB, inž. str. PMO, RPT, INF, OBG, ELK, OOM, STI 03 8968 270
primoz.golob@scv.si
Tanja GRČAR, prof. SLO 03 8960 678
tanja.grcar@scv.si
Zvezdana GOSTEČNIK, univ. dipl. soc. DRU, SOC 03 8960 704
zvezdana.gostecnik@scv.si
Peter GROBELNIK,
univ. dipl. gosp. inž.
vodja PUZ za MHT, STM, OKO in ISI, org. PUD za STM,
INF, TEK, ELK, FTK, POB, ASN
03 8968 257 / 03 89 60 704
peter.grobelnik@scv.si
Boštjan HRIBAR, inž. elektrotehnike vodja PUZ in org. PUD za AS in ASPT,
PPN, ESV, KAR, DIA, PDE, EES, EOV, EVPP, ZSM, DNM
03 8968 261
bostjan.hribar@scv.si
Jože HROVAT, dipl. inž. str. SGT, MET, OMP, NPP 03 8960 686 / 03 89 68 274
joze.hrovat@scv.si
Mag. Silva HUDOURNIK ANG, AVS, SLO 03 8960 704
silva.hudournik@scv.si
Blaž JELEN, dipl. inž. str. PRM, RSN, MHS, POB, OBM, SPO, ASN, VLL 03 8968 257
blaz.jelen@scv.si
Boštjan KNEZ, mag. ekotehnolog OMV, PPN, PGM, VPS, PDE, DIA, VMD, PIH, OIP, PAG, PMV, PSM, ZSM 03 8968 260
bostjan.knez@scv.si
Urška MAZEJ, prof. tajnica ZI,
SLO
03 8960 678
urska.mazej@scv.si
Bojana MIKLAVŽIN, prof. MAT, MVS 03 8960 704
bojana.miklavzin@scv.si
Janez NAHTIGAL, prof. ŠVZ 03 8960 785
janez.nahtigal@scv.si
Irena NIKOLIĆ, univ. dipl. ang. ANJ, AVS 03 8960 704
irena.nikolic@scv.si
Gregor OGRAJENŠEK, inž. OMV, PPN, ESV, PGM, PDE, OIP,VMD, PIH, PAG, PMV, EES, EOV, PSM, ZSM 03 8968 259
grega.ograjensek@scv.si
Tomislav OPREŠNIK,  dipl. inž. str. TEK, IPJ, JTP, OIP, OBG, NPP, PIO, PDS, PRP 03 8960 704
tomislav.opresnik@scv.si
Viljem OSOJNIK, univ. dipl. inž. str. vodja PUZ za ST,
TEK, NAK, PMO, INF, FVS, CNC
03 8960 686 / 03 89 68 274
viljem.osojnik@scv.si
Karel PLANKO, inž. elektrotehnike PRM, MHS, MOP, PDS, ELK, PEM, UKN, POB 03 8960 769
karel.planko@scv.si
Matevž PODVINŠEK, dipl. inž. str. LMP, RSN, PRM, MOP, PDE, OM, OOM, OBM, SPO 03 8968 269
matevz.podvinsek@scv.si
Bojan POŽUN, prof. ŠVZ 03 8960 658
bojan.pozun@scv.si
Sergeja PLAVČAK, prof. ANJ, AVS 03 8960 704
sergeja.plavcak@scv.si
Marjan PUSTATIČNIK,
univ. dipl. inž. str.
org. PUD za ST, MHT, OKO, ISI in PTP,
DEK, AIR
03 8968 243
marjan.pustaticnik@scv.si
Mitja PUSTATIČNIK, dipl. inž. str. PRM, LMP, PRZ, OBG, OBT, MVST, PRP, SPO 03 8968 236 (275)
mitja.pustaticnik@scv.si
Maja RADŠEL, prof. vodja PUZ in org. PUD za OVT,
ZGO, SOC, DRU, VOG, PRO, OVT, GOV, OJN
03 8960 674
maja.radsel@scv.si
Martina RAVNAK, prof. FIZ, FVS, NAR, OVT 03 8960 704
martina.ravnak@scv.si
Marija REGORŠEK, prof. NEJ, NVS 03 8960 704
marijahelena.regorsek@scv.si
Radovan REPNIK, univ. dipl. inž. str. URE, MVS, FVS, NSI, TEK, STI, VIK, OEP, OHS 03 8960 704
radovan.repnik@scv.si
Marko RUTNIK, komunalni inž. RSN, PRM, PDE, LMP, PRZ, OBG, OBT, MOP, OM, PRP,    VLL, OHS 03 8968 258
marko.rutnik@scv.si
Dr. Boris SALOBIR PMS, TVR, PZS, IPJ, GMH, RVR, RZH, SRP, IPJ, RAV 03 8960 676
boris.salobir@scv.si
Vlado SEITL, inž. mehatronike NAK, PRP, MHS, FTK, UKN, VPMS, SPO 03 8968 252
vlado.seitl@scv.si
Barbara ŠEGEL KUPLJEN, prof. SLO 03 8960 704
barbara.segelkupljen@scv.si
Mojca TOPOLOVEC ŠPEC, prof. MAT, MVS 03 8960 704
mojca.topolovecspec@scv.si
Jadranka URANJEK,
univ. dipl. inž. rud.
vodja PUZ in org. PUD za GT in GR,
PKM, PMZ, ZOR, IVR, PPM, BMS, TRE, ZOR, RUD, MAT
03 8960 676
jadranka.uranjek@scv.si
Andrej VASLE, univ. dipl. inž. str. MAO, OVT, FVS, PDE, TEK, PRP, MHS, UKN 03 8968 200
andrej.vasle@scv.si

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660