srssersssdgimvssmicdsd

Kadrovska zasedba

Ime in priimek: Položaj E-naslov Telefon
Peter Rozman, univ. dipl. soc. del. Ravnatelj peter.rozman@scv.si 03 896 06 16
Nina Gošnik Simeonović, univ. dipl. soc. del. Svetovalna delavka nina.gosniksimeonovic@scv.si 03 896 06 77
Stanislav Glinšek, inž. str. Vodja učnih delavnic in praktičnega pouka stanislav.glinsek@scv.si (03) 896 82 81
Marjan Pustatičnik, univ. dipl. inž. str. Učitelj, koordinator PUD marjan.pustaticnik@scv.si (03) 896 82 43
Jadranka Uranjek, univ. dipl. inž. rud. Koordinator PUD, vodja PUZ-a  (rudarstvo) jadranka.uranjek@scv.si (03) 896 06
Maja Radšel, prof. Koordinator PUD, vodja PUZ-a  (okoljevarstvo) maja.radsel@scv.si (03) 896 06 74
Lijana Lamot Poslovna sekretarka lijana.lamot@scv.si (03) 896 82 01
Katja Štravs Tovornik, dipl. ekon. Poslovna sekretarka katja.stravstovornik@scv.si 03 896 06 18
Urška Mazej, prof. Učitelj urska.mazej@scv.si (03) 896 07 04
Polonca Glojek, prof. Učitelj polonca.glojek@scv.si (03) 896 06 84
Barbara Šegel Kupljen, prof Učitelj barbara.segelkupljen@scv.si (03) 896 06 84
Boštjan Knez, dipl. inž. str. Učitelj bostjan.knez@scv.si (03) 896 82 60
Bojana Miklavžin, prof. Učitelj bojana.miklavzin@scv.si (03) 896 06 85
mag. Silva Hudournik, prof. Učitelj silva.hudournik@scv.si (03) 896 06 84
Zvezdana Gostečnik, univ. dipl. soc. Učitelj zvezdana.gostecnik@scv.si (03) 896 06 84
Marija Regoršek, prof. Učitelj marijahelena.regorsek@scv.si (03) 896 06 84
Janez Nahtigal, prof. Učitelj janez.nahtigal@scv.si (03) 896 06 58
Andrej Vasle, univ. dipl. inž. str. Učitelj andrej.vasle@scv.si (03) 896 07 04
Radovan Repnik, univ. dipl. inž. str. Učitelj radovan.repnik@scv.si (03) 896 07 04
Viljem Osojnik, univ. dipl. inž. str. Učitelj, vodja PUZ-a SSI (strojništvo) viljem.osojnik@scv.si (03) 896 07 04
Grega Ograjenšek, inž. meh. Učitelj grega.ograjensek@scv.si (03) 896 82 59
Matevž Podvinšek, dipl. inž. str. Učitelj matevz.podvinsek@scv.si (03) 896 07 04
Tomislav Oprešnik, dipl. inž. str. Učitelj tomislav.opresnik@scv.si (03) 896 07 04
Boštjan Hribar, inž. ele. Učitelj, organizator PUD, vodja PUZ-a (avtoserviserviserstvo) bostjan.hribar@scv.si (03) 896 82 61
Jože Hrovat, dipl. inž. str. Učitelj, joze.hrovat@scv.si (03) 896 82 56
Vlado Seitl, inž. meh. Učitelj vlado.seitl@scv.si (03) 896 82 52
Primož Golob, inž. str. Učitelj primoz.golob@scv.si (03) 896 02 70
Marko Rutnik, komunalni inženir Učitelj marko.rutnik@guest.arnes.si (03) 896 82 58
Rajko Brodej, inž. str. Učitelj rajko.brodej@scv.si (03) 896 82 56
Peter Grobelnik, univ. dipl. gos. inž. Učitelj,vodja PUZ-a
SPI (strojništvo)
peter.grobelnik@scv.si (03) 896 82 58
Mitja Pustatičnik, dipl. inž. str. Učitelj mitja.pustaticnik@scv.si 03) 896 82 57
Irena Nikolič, dipl. ang. Učitelj  irena.nikolic@scv.si (03) 896 06 74
Martina Ravnak, prof. Učitelj martina.ravnak@scv.si (03) 896 07 05
Bojan Požun, prof. Učitelj bojan.pozun@scv.si (03) 896 06 58
Sergeja Plavčak, prof. Učitelj sergeja.plavcak@scv.si (03) 896 06 74
Vlasta Čukur, prof. Učitelj vlasta.cukur@scv.si (03) 896 06 74
Jana Krautberger, univ. dipl. ekolog Učitelj jana.krautberger@scv.si (03) 896 07 04
Mojca Topolovec Špec, prof. Učitelj mojca.topolovecspec@scv.si (03) 896 07 04
Dr. Boris Salobir, univ. dipl. inž. Učitelj boris.salobir@scv.si (03) 896 06 76
mag. Bogdan Makovšek, univ. dipl. inž. Učitelj bojan.makovsek@rlv.si (03) 899 61 00, 676
Polona Druks Gajšek Učitelj polona.druks@erico.si (03) 898 19 30
Dr. Janez Rošer Učitelj janez.roser@pvinvest.si (03) 899 61 00

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660