srssersssdgimvssmicdsd

Šolska prehrana

Predlagamo vam, da pri nakazilih dosledno upoštevate vašo ceno malice, saj bo v nasprotnem primeru prihajalo do razhajanj in nepotrebne nejevolje v primeru nezadostnega dobroimetja (npr. 20 € ni deljivo z nobeno od zgornjih cen).

V primeru nepravočasno odjavljene malice bo sistem avtomatsko obračunal polno ceno obroka 2,42 €. Tistim dijakom, ki imajo pravico do brezplačne malice, bomo za neodjavljene obroke izstavili položnico posebej, ki jo bo potrebno poravnati v določenem roku, saj bo v nasprotnem primeru takšnemu dolžniku z naslednjim mesecem onemogočeno malicanje.
KRATKA NAVODILA:

 • v primeru težav si poglejte odgovore na najpogostejša vprašanja.
 • dijaki se na šolsko malico PRIJAVIJO s prijavnico (posebnim obrazcem).
 • PRIJAVO na šolsko prehrano se dijak in starši obvezujejo, da bodo:
 • spoštovali pravila šolske prehrane,
 • plačali prispevek za šolsko prehran,
 • pravočasno odjavili posamezni obrok,
 • plačali polno ceno obroka 2,42 €, če ga niso pravočasno odjavili,
 • šoli v 30-ih dneh sporočili vsako spremembo podatkov.
 • dijaki se ODJAVIJOod šolske malice najkasneje en delovni dan prej do 24.00 preko SPLETNE APLIKACIJE  http://malice.scv.si.
 • v primeru bolezni ali druge odsotnosti dijaka lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti dijaka. Ko je dijak odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi malico šola (npr. tekmovanja, PUD …).
 • ko šola organizira dejavnosti (npr. športni dan, strokovna ekskurzija,…) so dijaki, ki malicajo, upravičeni do obroka, ki ga nesejo s seboj na pot. V takšnih primerih bo v sistemu malic za ta dan vidna možnost naročila na LUNCH PAKET ali LUNCH PAKET VEGE. Tudi na lunch paket se je potrebno naročiti enako kot na vse druge obroke.Prijava na lunch paket ali odjava lunch paketa je možna do 10. ure prejšnjega delovnega dne za naslednji dan. V primeru bolezni na tak dan, je odjava malice možna le prek zgoraj navedenih kontaktov.
 • dijaki in starši, ki ne morejo dostopati do spletne aplikacije, lahko obrok ODJAVIJO tudi na telefonski št. 03 896 06 18 med 7.00 in 8.00 zjutraj, preko el. pošte: katja.stravstovornik@scv.si ali v tajništvu svoje šole. Odjava za nazaj ni možna.
 • za vsak nepravočasno odjavljen obrok bodo morali dijaki (njihovi starši) plačati CELOTNO CENO MALICE (2,42 € ).
 • vsak mesec bodo dijaki v šoli prejeli položnico,s katero bodo poravnali prevzete in morebitne neodjavljene obroke za pretekli mesec. V kolikor mesečne obveznosti za šolsko prehrano ne bodo pravočasno poravnane, sledi blokada odjemnega mesta.
 • v primeru blokade odjemnega mesta lahko dijak ponovno prične malicati naslednji delovni dan po plačilu svojih obveznosti. V kolikor starši ne bodo plačali malice po treh opominih, bo sprožen postopek izterjave preko sodišča.

Potrdila za malico ne izdajamo, razen v izjemnih primerih (izguba dijaške kartice – 2 dni).

Dijaki oz. njihovi starši imajo možnost plačila prehrane preko položnice, brezplačno na blagajni šole in na blagajni MO Velenje; omogočamo tudi plačilo preko trajnika. Če starši želijo, lahko prejmejo račun v e-obliki (potrebujemo izjavo plačnika, da želi prejemati račun na elektronski naslov v pdf obliki, ter naslov, na katerega bi želel prejemati).

 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660