srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Dijaki
  • Letni delovni načrt skupnosti dijakov strojne šole 2018/2019

Letni delovni načrt skupnosti dijakov strojne šole 2018/2019

Kaj je dijaška skupnost?
• Je skupnost vseh dijakov naše šole, njene aktivnosti pa vodijo in usmerjajo predstavniki razrednih skupnosti, ki na začetku šolskega leta izberejo svojega predsednika in podpredsednika.
Kaj počne?
• Sodeluje pri različnih šolskih aktivnostih. Oblikuje predloge, mnenja in pobude za boljše doseganje ciljev šolanja, za prijetnejše bivanje dijakov v šoli tako pri pouku kot pri izven šolskih dejavnostih.

V šolskem letu 2018/2019 je:
– mentorica: Bojana MIKLAVŽIN
– somentorica: Martina RAVNAK
– predsednik: Gregor LESJAK iz 4. S
– podpredsednica: Špela RUTNIK iz 4. OVT

Naloge Dijaške skupnosti ŠSGO:
– izvolitev predsednika in podpredsednika,
– udeleževanje sej parlamenta Dijaške organizacije Slovenije (predsedniki vseh šol),
– sodelovanje s Skupnostjo dijakov ŠCV,
– pomoč pri organizaciji Mnogoboja družabnosti ( april 2019),
– izvedba sprejema novincev (Fazaniranje, oktober 2018),
– pomoč pri predaji ključa (maj, 2019),
-izvedba dogodka Gregorjevo(marec, 2019),
– opozarjanje na in (so)reševanje težav vsakdanjika srednješolcev (dijaška prehrana, prevozi, ureditev pogojev za učenje, skrb za šolski prostor in inventar),
– obravnava in sprejetje Pravilnika o ocenjevanju in Šolskih pravil,
– reševanje morebitnih problemov v odnosih med dijaki in učitelji,
– spremljanje učnega uspeha in drugih dosežkov.

O vsebinah sestankov Dijaške skupnosti ŠSGO bodo predsedniki oz. predstavniki poročali na razrednih urah.

 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660