srssersssdgimvssmicdsd

IMG_4129 (Custom)
pas3332
pas3331
555
IMG_4107 (Custom)
IMG_4165 (2).JPG (Custom)
pas333
pas3333
pasicarobotika1
pasica_998
ovt_200
ovt_201
ovt_202
pas_2015_1
rud_12-1024x187
rud_15
previous arrow
next arrow

 • Domov
 • Tehnik mehatronike – PTI

Tehnik mehatronike – PTI

Programi poklicno-tehniškega izobraževanja omogočajo dijakom, ki so uspešno končali triletno srednje poklicno izobraževanje, da si po dveletnem izobraževanju in opravljeni poklicni maturi pridobijo srednjo strokovno izobrazbo, ki je enakovredna izobrazbi, pridobljeni v štiriletnem programu srednjega strokovnega izobraževanja.
Tehnik mehatronike (PTI) je program, ki nadgrajuje znanja, pridobljena v poklicnem programu Mehatronik operater in sorodnih programov. Dijaki nadgrajujejo znanja s področij elektrotehniške, strojne in računalniške stroke ter znanja za uspešno rabo modernih komunikacijskih tehnologij. Osvojijo osnove mehanike, elektronike in mikrokrmilnikov na nivoju strojne in programske opreme krmilno-regulacijskih sistemov, osnove robotike in CNC tehnologije, se usposobijo za programiranje enostavnejših krmilno-regulacijskih sistemov ter osvojijo pravila za pisanje programov.

    IMG 0478  Meh3  Meh4

POGOJI ZA VPIS:

 • uspešno končano triletno srednje poklicno izobraževanje v programih: mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik, orodjar, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, finomehanik, inštalater strojnih instalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, urar, zlatar, strojnik gradbene mehanizacije, grafičar, grafični operater, mehanik kmetijskih delovnih strojev, kmetijski mehanik; enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

 • izobraževanje traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo,
 • izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

MOŽNOSTI ZA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

 • Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:
 • višješolskih strokovnih programih,
 • visokošolskih študijskih programih,
 • določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim dodatnim predmetom iz splošne mature).

POKLICNA MATURA
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz mehatronike.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

PREDMETNIK

** Med geografijo, sociologijo in psihologijo šola/dijak izbere dva predmeta.

meh pti

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660