srssersssdgimvssmicdsd

Šolsko tekmovanje v znanju matematike

V četrtek, 15. 3. 2018, bo potekalo šolsko tekmovanje v znanju matematike za dijake srednjih tehniških in strokovnih šol (kategorija B) in za dijake srednjih poklicnih šol (kategorija C).

Dijaki kategorije B bodo pisali dva dela:

13.0014.30: Mednarodni matematični kenguru, 90 min

– 14.30-14.40: odmor

14.4015.25: Odbirno tekmovanje (dve nalogi odprtega tipa), 45 min

Dijaki kategorije C pišejo Mednarodni matematični kenguru ob 13.00-14.00, 60 min.

Dovoljeni pripomočki: pisalni in risalni pribor.

Uporaba žepnih računal, mobitela in drugih elektronskih in komunikacijskih naprav ter literature (tabel, učbenikov, priročnikov in listov s formulami …) ni dovoljena.

Razpored tekmovalcev SŠ in ŠRVO po učilnicah:

Šolsko tekmovanje kenguru

četrtek, 15. 3. 2018, pričetek ob 13.00

Kategorija B

13.00-14.30, 90 min

1. in 2. letnik SSI in    1. letnik PTI

Kategorija B

13.00-14.30, 90 min

3. in 4. letnik SSI in 2. letnik PTI

Kategorija C

13.00-14.00, 60 min

1., 2. in 3. letnik SPI

B 403: 16 + 13 = 29 dijakov

 

2. S – 16 dijakov (od Urh Borovnik do Vid Plešnik)

16 dijakov

/ 3. MHT – 11 dijakov

3. ISI – 1 dijak

3. AS – 1 dijak

13 dijakov

B 404: 16 + 14 = 30 dijakov

 

 

1. S – 16 dijakov (od M. Bajsić do T. Majcenovič)

 

16 dijakov

/ 1. OKO – 3 dijaki

1. MHT – 7 dijakov

1. ISI – 1 dijak

3. OKO – 3 dijaki

14 dijakov

B 405: 16 + 15 = 31 dijakov

 

 

1. S – 9 dijakov (od M. Morn do M. Zaluberšek)

2. S – 7 dijakov (od G. Polak Rožič do D. Stvarnik)

16 dijakov

/ 2. MHT – 9 dijakov

2. OKO – 5 dijakov

2. ISI – 1 dijak

 

15 dijakov

B 101:

17 + 13 + 4 = 34 dijakov

 

 

1. OVT – 10 dijakov

1. GT – 2 dijaka

2. S – 3 dijaki (od A. Videčnik do M. Živković)

1. PT – 2 dijaka

17 dijakov

4. S – 3 dijaki

4. OVT – 2 dijaka

4. GT – 4 dijaki

2. GTD – 1 dijak

2. PT – 3 dijaki

13 dijakov

1. AS – 4 dijaki

 

 

 

 

4 dijaki

MALTA (PUD): 1 dijak

 

3. S – 1 dijak
Skupaj: 125 tekmovalcev 65 dijakov 14 dijakov 46 dijakov

Odbirno tekmovanje za uvrstitev na državno tekmovanje bo potekalo v učilnici B 101. Ta del pišejo dijaki 45 minut, in sicer od 14.40 do 15.25.

Število dijakov po oddelkih, prijavljenih na odbirni del tekmovanja:

  1. S – 18 dijakov, 2. S – 10 dijakov, 3. S – 1 dijak (Malta), 4. S – 1 dijak, 2. GTD – 1 dijak, 2. PT – 3 dijaki, 4. GT – 2 dijaka, 4. OVT – 1 dijak, skupaj: 37 dijakov (36 v B 101 in 1 na Malti)

Menjave učilnic:

Učilnica Ura Učitelj, oddelek, predmet Nadomestna učilnica
B 403 7. Polona Glojek, 2. S, SLO B 106
B 404 8. Irena Nikolić, 1. PT, ANG B 314
B 405 7. Irena Zajc, 3. OKO, MAT B 413
B 101 7.

8.

9.

Radovan Repnik, 1. PT, FVS

Viljem Osojnik, 2. PT, PMO

Marija Regoršek, NVS

B 406

B 107

B 107

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660