srssersssdgimvssmicdsd

Pouk na daljavo podaljšan še za 14 dni

Drage dijakinje in dijaki ŠSGO, spoštovani starši,

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) nas je, zaradi slabe epidemiološke situacije in preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2, dne 13. 11. 2020 obvestilo, da se vzgojno izobraževalna dejavnost še naprej izvaja na daljavo. Ukrep je trenutno podaljšan še za 14 dni (do vključno 27. 11. 2020).Izobraževanje na daljavo bo še naprej potekalo po urniku posameznega dne v spletni učilnici Moodle in preko videokonferenc v okolju MS Teams. Učitelji vašo prisotnost in vaše sodelovanje beležijo v ustrezni dokumentaciji. Za medsebojno komunikacijo uporabljamo skupno domeno scv.si. V kolikor imate težave pri povezovanju v različna spletna okolja in sodelovanju pri pouku (npr. brez osebnega računalnika, brez ali s slabo internetno povezavo, sočasna uporaba enega računalnika doma … ), prosim, da to predhodno sporočite učitelju in/ali razredniku.
Verjamem, da ste se načinu dela v tem času že privadili, hkrati pa se močno zavedam, da način dela na daljavo nikakor ni enak pouku v šoli. Tudi motivacija za delo s podaljševanjem šolanja na daljavo upada … , zato je potrebno še toliko več odgovornosti, vztrajnosti, predvsem pa zrelega odzivanja, sprotnega dela in rednega spremljanja pouka.
To je tudi obdobje, ki je v načrtih ocenjevanja znanja najbolj napolnjeno z napovedanimi ocenjevanji – pridobivanjem ocen. Svetujem vam, da se na ocenjevanja dobro in z vso resnostjo pripravite, poskrbite za pravočasno prijavo v spletna okolja, hkrati pa se pred ocenjevanji, za ponavljanje snovi in pomoč, povežite s sošolci, za dodatne konzultacije pa lahko zaprosite tudi učitelja, če snovi ne razumete.
Na naši šolski spletni strani smo ustvarili tudi svetovalni kotiček, v katerem objavljamo koristne povezave in nasvete. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na posameznega učitelja, svojega razrednika ali našo svetovalno delavko (nina.qosniksimeonovic@scv.si). Tudi sam sem dosegljiv in na razpolago na peter.rozman@scv.si ali na 03 89 60 616.
Drage dijakinje in dijaki ŠSGO, zaupajte vase in v svoje sposobnosti, z vso odgovornostjo redno sledite pouku in opravljajte obveznosti. Povežite se s sošolci, prosite za pomoč tudi učitelje, kadar jo potrebujete.
Spoštovani starši, delo na daljavo na dolgi rok nikakor ni motivirajoče, težave se lahko nabirajo, zato spremljajte delo svojih otrok, v tem obdobju še toliko bolj potrebujejo vašo spodbudo in pomoč (tudi nadzor) pri organizaciji in načrtovanju dela za šolo.
Upoštevajmo vse trenutno veljavne preventivne ukrepe, ostajajmo doma in pazimo svoje zdravje, hkrati’ pa ohranjajmo socialno bližino preko virtualnih okolij in poskrbimo tudi za sprostitev in rekreacijo, ter tudi na ta način krepimo svoje zdravje.
Lepo vas pozdravljam, želim vse dobro in ostanimo zdravi.

Peter Rozman, ravnatelj SŠGO

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660