srssersssdgimvssmicdsd

Pouk na daljavo od 2. 11. 2020 dalje

Drage dijakinje in dijaki ŠSGO, spoštovani starši,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2, danes (30. 10. 2020) sprejelo sklep, da se vzgojno izobraževalna dejavnost v srednjih šolah začasno izvaja na daljavo. Pouk bo potekal po urniku posameznega dne (od 8.00 do (praviloma) 14.35), v enotnem komunikacijskem kanalu – spletnem okolju Moodle ali MS Teams, učitelji vas bodo o videokonferencah in nalogah sproti obveščali. Za medsebojno komunikacijo bomo uporabljali skupno domeno sev.si. Udeležba na videokonferencah in sprotno opravljanje nalog je obvezno, učitelji bodo beležili prisotnost oz. odsotnost dijakov pri posamezni uri. V kolikor bi dijaki imeli težave s povezavo v spletna okolja (npr. slaba internetna povezava, sočasnost izvajanja pouka za brate/sestre ali delo staršev od doma, brez osebnega računalnika … ) naj to, prosim, predhodno sporočijo učitelju in/ali razredniku. Upam, da bomo v tem tednu še pridobili nekaj potrebnih donacij osebnih računalnikov in jih lahko razdelili dijakom, ki ste sporočili, da nimate osebnega računalnika.
Na spletni strani ŠCV so še vedno dostopna vsa navodila in vodiči za uporabo različnih spletnih okolij/aplikacij: http://www.scv.si/sl/delo-na-daljavo/. Ob morebitnih težavah z prijavami in gesli pa se lahko obrnete tudi na IKT podporo ŠCV: ikt@scv.si s podatki: ime, priimek, razred in šola (obvezno).
Izobraževanje na daljavo bo potekalo do preklica, v tem času se bodo izvajala tudi preverjanja in ocenjevanja znanja, skladno z izvedbenimi kurikuli in mrežnim planom ocenjevanj – napovedana ocenjevanja znanja v e-Asistentu. V kolikor bo prihajalo do sprememb, vas bodo učitelji o tem pravočasno obvestili.
Dijaki 3. letnikov SPI, ki opravljate 18-tedenski PUD in dijaki, ki ste vpisani v vajeniško obliko izobraževanja (2. STM), ostajate pri delodajalcih, če le ti izpolnjujejo priporočila NIJZ, od 2. 11. 2020 do 20. 11. 2020 pa na PUD odhajajo tudi dijaki 2. AS oddelka. Za morebitna vprašanja, dodatna navodila in usmeritve oz. dogovore so vam na voljo tudi organizatorji PUD-a.
Zavedamo se, da pouk na daljavo ni enak pouku v učilnici, zato je v tem času izredno pomembno medsebojno sodelovanje in zaupanje, sprotno opravljanje nalog in drugih obveznosti, ter redno sodelovanje na videokonferencah – pri pouku na daljavo.
Drage dijakinje in dijaki, na preizkušnji je v tem času tako tudi vaša odgovornost in zrelost za samostojno in vestno opravljanje obveznosti. Upam in verjamem, da bomo s skupnimi močmi zmogli premagati vse izzive, ki nas čakajo.
Spoštovani starši, bodite svojim otrokom še naprej v podporo, spodbujajte jih k sprotnemu delu in jim pomagajte pri organizaciji in načrtovanju dela za šolo.
Upoštevajmo vse preventivne ukrepe, ostajajmo doma in pazimo svoje in zdravje drugih, da se bomo čim prej lahko ponovno vrnili v šolske klopi.

Lepo vas pozdravljam, želim vse dobro in ostanimo zdravi.

Ravnatelj ŠSGO:
Peter Rozman

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660