srssersssdgimvssmicdsd

Obvestilo o mednarodni raziskavi PISA 2015

Izbrani dijaki Strojne šole bodo letos sodelovali v mednarodni raziskavi matematične, bralne in naravoslovne pismenosti 15-letnih dijakov.

Izvedba raziskave PISA bo potekala v učilnici B 203 in/ali B 206 s pričetkom ob 8.00 in bo trajala do 12.00.

Sodelovanje dijakov v raziskavi obsega elektronsko reševanje preizkusa znanja in odgovarjanje na spremljajoč vprašalnik. Dijaki morajo imeti s seboj pisala, radirko, ravnilo in kalkulator.

Izbrani dijaki se zberejo pred učilnico ob 8.00.

Dijaki 1. AS, 1. MHT, 1. OKO, 1. ISI in 1. PTP, ki v raziskavi ne sodelujejo (priložen seznam), imajo pouk po urniku, ob 12.10 pa se jim pri rednih urah pouka pridružijo tudi dijaki, ki sodelujejo v raziskavi.

Ker le dva dijaka iz 1. S v raziskavo nista vključena, imata v času raziskave individualni pouk, ob 12.10 pa vsi dijaki 1. S nadaljujejo s poukom po urniku.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660