srssersssdgimvssmicdsd

Kadrovske štipendije

Skupina Premogovnik Velenje razpisuje kadrovske štipendije in vajeniška mesta za šolsko/študijsko leto 2020/2021

(Velenje, 18. junija 2020) – V Premogovniku Velenje vlagamo v mladi rod, saj se že zdaj oziramo v prihodnost, ko bomo naša znanja v vseh družbah Skupine oblikovali v nove programe z visoko dodano vrednostjo. S tem bomo zagotovili delovna mesta tudi za čas, ko bo Premogovnik prenehal z odkopavanjem. Zavedamo se, da praktične izkušnje pomenijo veliko prednost ob zaposlitvi, zato smo dijakom in študentom opravljanje prakse omogočili takoj, ko je bilo mogoče, za šolsko/študijsko leto 2020/2021 pa smo v celotni Skupini razpisali kadrovske štipendije.

V Premogovniku Velenje se skupaj s Šolskim centrom Velenje trudimo, da dijakom nudimo pridobivanje različnih znanj ter da se v našem delovnem okolju dobro počutijo. Ustrezno usposobljen kader že vrsto let pridobivamo predvsem iz nabora svojih štipendistov, ki jih preko opravljanja obvezne prakse spremljamo že v času šolanja. Zavedamo se, da so praktične izkušnje v času izobraževanja dobra popotnica za zaposlitev, zato smo praktično izobraževanje dijakom in študentom omogočili takoj, ko je bilo mogoče. Da zdravje vseh, ki so vključeni v delovni proces, ne bi bilo ogroženo, smo sprejeli številne ukrepe za zmanjšanje širjenja virusa, vseskozi pa upoštevamo priporočila vseh pristojnih institucij. Nad upoštevanjem ukrepov s strani dijakov in študentov bdijo dobro usposobljenimi mentorji in inštruktorji, ki so z njimi ves čas opravljanja prakse. Veseli nas, da v tem času v družbah Skupine Premogovnik Velenje nismo zabeležili nobenega primera okužbe. Za šolsko/študijsko leto 2020/2021 smo v družbah Skupine razpisali kadrovske štipendije. Kandidatom v programih geostrojnik rudar in geotehnik, ki se bodo prvič vpisali v prvi letnik, bomo podelili dvakratni znesek osnovne štipendije, v programih strojni mehanik in elektrikar pa bomo omogočili izvajanje vajeništva. Razpis kadrovskih štipendij je objavljen na spletni strani Premogovnika Velenje na povezavi http://www.rlv.si/si/za-medije/sporocila-za-medije?id=1942.

S praktičnim izobraževanjem dijakov in študentov, za katerega prejmejo plačilo, štipendiranjem, brezplačnimi učbeniškim skladom, avtobusnimi prevozi in malico ter zaposlitvijo po končanem izobraževanju bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj na področju rudarstva, strojništva in elektrotehnike potrebujemo usposobljene, inovativne in zavzete zaposlene. Že danes smo usmerjeni v prihodnost, saj ta narekuje prestrukturiranje celotne Šaleške doline in prehod v ogljično nevtralno družbo. Obstoječa znanja želimo oblikovati v nove programe z visoko dodano vrednostjo, da bomo zagotovili delovna mesta tudi za čas, ko bo Premogovnik Velenje prenehal z odkopavanjem.

SREČNO!

Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje

 

 

 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660