srssersssdgimvssmicdsd

Delo na daljavo (4. teden)

Drage dijakinje in dijaki ŠSGO, spoštovani starši,

šolsko delo na daljavo je postalo že bolj domače. Nikakor pa ne lažje, saj je potrebno postopoma nadaljevati  učno snov in izvajati tudi z ocenjevanje znanj.Navodila, ki smo jih prejeli v okrožnicah MIZŠ in priporočili CPI postavljajo okvire prihodnjega dela na daljavo, na šolah pa pripravljamo vse potrebno za kvalitetno izvedbo.

Učitelji bodo še naprej pozorni na vsebinsko količino predvidene učne snovi, ki jo bodo dijaki osvajali na daljavo.

Preverjanje znanj bo izvedeno pred ocenjevanjem. Pri ocenjevanju bodo dijakom predstavljena jasna pravila, načini ocenjevanja in kriteriji uspešnosti. Ob tem bomo upoštevali razmere, v katerih delo poteka in dijakom omogočali, da bodo uspešno zaključili šolsko leto.

Posebna pozornost je namenjena dijakom, ki zaključujejo izobraževanje. Zanje je še posebej stresno, zato je toliko pomembneje, da jih s pozitivnim pristopom vzpodbujamo k uspešnemu zaključku šolskega leta ter pripravam na poklicno maturo in zaključni izpit.

Vsi dijaki ste  središče našega vzgojno-izobraževalnega dela. Aktualno stanje je posebno in obremenjujoče tudi za učitelje in seveda tudi starše. S sodelovanjem smo boljši, uspešnejši, močnejši.

Pred nami je Velika noč, praznik veselja in upanja. Preživimo ga v krogu domačih z upanjem, da se čimprej v živo srečamo v šoli.

Vesele praznike in ostanimo zdravi,

Janko Pogorelčnik, direktor ŠCV           Peter Rozman, ravnatelj ŠSGO

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660