srssersssdgimvssmicdsd

Kadrovska zasedba

Ime in priimek: Položaj E-naslov Telefon
Peter Rozman, univ. dipl. soc. del. V. d. ravnatelja peter.rozman@scv.si 03 896 06 16
Nina Gošnik, univ. dipl. soc. del. Svetovalna delavka nina.gosnik@scv.si 03 896 06 77
Stanislav Glinšek, inž, str. Vodja učnih delavnic in praktičnega pouka stanislav.glinsek@scv.si (03) 896 82 81
Marjan Pustatičnik, univ. dipl. inž. Učitelj (PP, KR, MHT), organizator PUD marjan.pustaticnik@scv.si (03) 896 82 43
Lijana Lamot Poslovna sekretarka lijana.lamot@scv.si (03) 896 82 01
Katja Štravs Tovornik, dipl. ekon. Tajnik VIZ katja.stravstovornik@scv.si 03 896 06 18
Urška Mazej, prof. Učitelj urska.mazej@scv.si (03) 896 07 04
Polonca Glojek, prof. Učitelj polonca.glojek@scv.si (03) 896 06 84
Barbara Šegel Kupljen, prof Učitelj barbara.segelkupljen@scv.si (03) 896 06 84
Grega Knez, dipl. inž. Učitelj grega.knez@scv.si (03) 896 82 60
Bojana Miklavžin, prof. Učitelj bojana.miklavzin@scv.si (03) 896 06 85
mag. Silva Hudournik Učitelj silva.hudournik@scv.si (03) 896 06 84
Zvezdana Gostečnik, univ. dipl. soc. Učitelj zvezdana.gostecnik@scv.si (03) 896 06 84
Marija Regoršek, prof. Učitelj marijahelena.regorsek@scv.si (03) 896 06 84
Janez Nahtigal, prof. Učitelj janez.nahtigal@scv.si (03) 896 06 58
Andrej Vasle, univ. dipl. inž. Učitelj andrej.vasle@scv.si (03) 896 07 04
Radovan Repnik, univ. dipl. inž. Učitelj radovan.repnik@scv.si (03) 896 07 04
Viljem Osojnik, univ. dipl. inž. Učitelj viljem.osojnik@scv.si (03) 896 07 04
Grega Ograjenšek, inž. Učitelj grega.ograjensek@scv.si (03) 896 82 59
Matevž Podvinšek, dipl. inž. Učitelj matevz.podvinsek@scv.si (03) 896 07 04
Tomislav Oprešnik, dipl. inž. str. Učitelj tomislav.opresnik@scv.si (03) 896 07 04
Marjan Marinšek Učitelj marjan.marinsek@scv.si (03) 896 82 60
Boštjan Hribar, inž. str. Učitelj bostjan.hribar@scv.si (03) 896 82 61
Jože Hrovat, dipl. inž. Učitelj joze.hrovat@scv.si (03) 896 82 56
Peter Ažman Učitelj peter.azman@scv.si (03) 896 82 36
Vlado Seitl, inž. meh. Učitelj vlado.seitl@scv.si (03) 896 82 52
Primož Golob, inž. str. Učitelj primoz.golob@scv.si (03) 896 02 70
Marko Rutnik, komunalni inženir Učitelj marko.rutnik@guest.arnes.si (03) 896 82 58
Rajko Brodej, inž. Učitelj rajko.brodej@scv.si (03) 896 82 56
Peter Grobelnik, univ. dipl. gos. inž. Učitelj peter.grobelnik@scv.si (03) 896 82 58
Mitja Pustatičnik, dipl. inž. Učitelj mitja.pustaticnik@scv.si 03) 896 82 57

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660