srssersssdgimvssmicdsd

Skupnost dijakov ŠSGO 2020/21

Skupnost dijakov šole sestavljajo predsedniki vseh oddelkov na šoli. Sestajali se bodo nekajkrat v šolskem letu, predvidoma petkrat.

Mentorica dijaške skupnosti je Bojana Miklavžin, somentorica pa Martina Ravnak.

Predsednik Skupnosti dijakov je Robert Šeliga (4. S), ki so ga izvolili predstavniki oddelkov na prvem sestanku skupnosti. Podpredsednik je Žiga Borovnik (1. ASPT).

Z ostalimi dijaki Šolskega centra Velenje so združeni v Skupnost dijakov ŠCV.

V skupnost dijakov ŠCV so vključeni predsedniki in podpredsedniki dijaških skupnosti posameznih šol.

Načrt dela:

 • izvolitev potrditev predsednika in podpredsednika,
 • pomoč pri organizaciji mnogoboja družabnosti (v kolikor ga bo mogoče izvesti),
 • organizacija prireditve ob Gregorjevem,
 • pomoč pri organizaciji športnih prireditev,
 • pomoč pri organizaciji predaje ključa (v kolikor ga bo možno izvesti),
 • sodelovanje v projektu SLEVET,
 • opozarjanje na in (so)reševanje težav vsakdanjika srednješolcev (dijaška prehrana, prevozi, ureditev pogojev za učenje, skrb za šolski prostor in inventar),
 • obravnavanje in sprejemanje Pravilnika o ocenjevanju in Šolskih pravil,
 • obravnavanje disciplinskih prekrškov, oblikovanje mnenja o njih, predlaganje vzgojnih ali alternativnih ukrepov,
 • reševanje morebitnih problemov v odnosih med dijaki in učitelji,
 • pripravljanje predlogov za izvedbo športnih dni in interesnih dejavnosti,
 • pripravljanje predlogov za dodatne kulturne dejavnosti (ogled predstav, filmov, razstav),
 • vključevanje v različne dejavnosti izven šole (prostovoljno delo),
 • spremljanje učnega uspeha in drugih dosežkov,
 • ob koncu pouka predlogi za pohvale in priznanja šole, predlogi za priznanja ŠCV.

O vsebinah sestankov skupnosti dijakov bodo predsedniki poročali na razrednih urah.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660