srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Dijaki
  • Vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja

Vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja

Dijaki in dijakinje zaključnih letnikov srednjega poklicnega izobraževanja ŠSGO!

Rok za oddajo prijavnice v šolski svetovalni službi za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja je do vključno 17. 5. 2019.

RAZPIS ZA VPIS V PROGRAME POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 najdete na spletni strani MIZŠ: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/  (glej priloga 2)

Obrazec za prijavo (MŠŠ-2-1,20/08) lahko kupite v knjigarni ali si ga natisnete na povezavi: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/Prijava_vpis_srednje.pdf .

Na tej povezavi pa lahko dostopate do rokovnika MIZŠ (pomembni roki in datumi) za prijavo in izvedbo vpisa v 1. letnik PTI za šolsko leto 2019/2020:  http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_19-20/rokovnik_3.pdf

Želim vam uspešno karierno odločitev in vse dobro pri vaši nadaljnji poti!

Šolska svetovalna delavka ŠSGO:

Nina Gošnik Simeonović, univ. dipl. soc. del.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660