srssersssdgimvssmicdsd

Author Archive

Podelitev spričeval o opravljeni poklicni maturi

V sredo, 6. 7. 2022, smo na Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje (ŠSGO) podelili spričevala o opravljeni poklicni maturi. Poklicno maturo je uspešno opravilo 51 dijakov.

Vito Kumer iz 4. S je dosegel vse možne točke in je tako diamantni maturant. Naš zlati maturant pa je Anže Terbovšek iz 4. S.

Vsem dijakom še enkrat iskrene čestitke in vse dobro na nadaljnji življenjski poti!

Preberi več

Zaključna prireditev Šole za strojništvo, geotehniko in okolje

V četrtek, 23. junija 2022, ob 10.30 je v Marinovi dvorani Glasbene šole Fran Korun Koželjski potekala zaključna prireditev Šole za strojništvo, geotehniko in okolje. Dijakom so podelili priznanja šole in obeležili dan državnosti.

Dogodek je izredno suvereno povezovala dijakinja 3. OVT Adriana Polovšak, z vodenjem podelitve in interpretacijo poezije ter proze pa je nastopil tudi Anžej Dokl iz 3. S.

Preberi več

Zaključna prireditev

Jutri, v četrtek, 23. 6. 2022, ob 10.30 bo v MARINOVI DVORANI glasbene šole ZAKLJUČNA PRIREDITEV ŠOLE ZA STROJNIŠTVO, GEOTEHNIKO IN OKOLJE, na kateri bomo podelili priznanja šole in obeležili dan državnosti.

Dijaki in razredniki ter ostali učitelji se zberete pred glasbeno šolo ob 10.20.

Med prireditvijo bodimo kulturni.

Preberi več

Dvig digitalne kompetentnosti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Ciljne skupine, ki so vključene v projekt, so vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa zaposleni: strokovni delavci (ravnatelji, učitelji in drugo strokovno osebje) na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter posledično otroci, učenci in dijaki.

Končna dodana vrednost programa bo glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih delavcev in VIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija za posamezen VIZ in na osnovi strategije izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta. To pomeni, da bodo zaposleni v posameznem VIZ-u aktivni udeleženci v procesu analize ter v procesu priprave in izvajanja akcijskega načrta in s tem opolnomočeni za evalvacijo in nadgradnjo digitalne strategije znotraj zavoda tudi po zaključku programa.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

Preberi več

DIJAKA ŠSGO PREJELA ZLATO PRIZNANJE NA ZOTKINIH TALENTIH 2022

Svečana prireditev ZOTKINI TALENTI 2022 je bila v nedeljo, 19. junija, organizirana v čast najboljšim mladim talentom, ki so se s svojim znanjem, sposobnostmi, z inovativnostjo in ustvarjalnostjo najbolj izkazali v tekočem šolskem letu na državnih tekmovanjih iz znanj z različnih področij in na srečanju mladih raziskovalcev. Zbrane je nagovoril prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, predsednik upravnega odbora ZOTKS.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660