srssersssdgimvssmicdsd

IMG_4129 (Custom)
pas3332
pas3331
555
IMG_4107 (Custom)
IMG_4165 (2).JPG (Custom)
pas333
pas3333
pasicarobotika1
pasica_998
ovt_200
ovt_201
ovt_202
pas_2015_1
rud_12-1024x187
rud_15
previous arrow
next arrow

Strojni tehnik

Strojništvo ter ostale tehnične vede so danes izjemno pomembne. Silovita ekspanzija informacijske tehnologije, ki je vpeta v vse segmente strojništva, je omogočila izjemno preobrazbo vseh vej te stroke, od sodobne načrtovalne dejavnosti in konstrukcije, upravljanja CNC-obdelovalnih strojev, do nadzora in vodenja tehnoloških procesov, krmiljenja energetskih sistemov, orodjarstva in mehatronike.

    

Strojni tehnik pridobiva nova znanja in veščine v sodobno opremljenih učilnicah, v laboratorijih s kakovostnimi didaktičnimi učili, v učnih delavnicah, stik z realnim delovnim okoljem pa vzpostavi v lokalnih industrijskih obratih skozi praktično usposabljanje z delom.

Strojni tehnik danes:

  • načrtuje, normira, izračunava, vodi in nadzira proizvodnjo, konstruira in projektira posamezne dele strojev in naprav, programira in upravlja CNC-stroje in linije, upravlja in vzdržuje zahtevnejše obdelovalne stroje, sodeluje pri komercialnem poslovanju podjetja.

POGOJI ZA VPIS V ŠTIRILETNO TEHNIŠKO ŠOLO:

  • uspešno zaključena osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Zaželeno je dobro znanje matematike in fizike ter sposobnost ustvarjalnega razmišljanja in samostojnega dela.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

  • izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo, izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami.

MOŽNOSTI ZA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

  • višješolskih strokovnih programih,
  • visokošolskih študijskih programih,
  • določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim dodatnim predmetom iz splošne mature).

POKLICNA MATURA

Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • strokovna znanja strojništva.

Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika,
  •  izdelek oziroma storitev in zagovor.

 PREDMETNIK

** Šola ali dijak lahko izbere štiri module med ponudbo izbirnih modulov od M9 do M16.
* Med geografijo, sociologijo in psihologijo šola/dijak izbere dva predmeta.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660