srssersssdgimvssmicdsd

IMG_4129 (Custom)
pas3332
pas3331
555
IMG_4107 (Custom)
IMG_4165 (2).JPG (Custom)
pas333
pas3333
pasicarobotika1
pasica_998
ovt_200
ovt_201
ovt_202
pas_2015_1
rud_12-1024x187
rud_15
previous arrow
next arrow

Pomočnik v tehnloških procesih

Pomočnik v tehnoloških procesih na področju strojništva:
  • usvoji potrebna znanja za osnovne delovne postopke ročne in strojne obdelave kovin,
  • opravlja manj zahtevna dela na različnih obdelovalnih strojih, opravlja montažna in vzdrževalna dela v industriji, v procesni tehniki in v energetiki,
  • v serijski proizvodnji lahko streže polavtomatskim in avtomatskim strojem,
  • opravlja manj zahtevno montažo kovinskih elementov in naprav,
  • z dodatnim usposabljanjem lahko opravlja razna dela na področju varilstva.

POGOJI ZA VPIS:

  • končan najmanj sedmi razred osnovne šole oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in hkrati izpolnjena osnovnošolska obveznost ali
  • zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

  • izobraževanje traja dve leti in se zaključi z zaključnim izpitom,
  • izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijak nadaljuje šolanje v srednjem poklicnem (triletnem) ali srednjem strokovnem (štiriletnem) izobraževanju.
ZAKLJUČNI IZPIT obsega:
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

PREDMETNIK

pomocnik
** Šola ali dijak lahko izbere en modul izmed modulov M3 do M8.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660