srssersssdgimvssmicdsd

IMG_4129 (Custom)
pas3332
pas3331
555
IMG_4107 (Custom)
IMG_4165 (2).JPG (Custom)
pas333
pas3333
pasicarobotika1
pasica_998
ovt_200
ovt_201
ovt_202
pas_2015_1
rud_12-1024x187
rud_15
previous arrow
next arrow

Okoljevarstveni tehnik

Okoljevarstveni tehnik je poklic prihodnosti, hkrati pa je tudi nov način življenja. Dijaki pri nas pridobijo znanja s področja varovanja voda, zraka, tal in vplivov človekovih dejanj na okolje. Naš cilj je mlade ljudi usposobiti za vestno, etično in odgovorno varovanje okolja. Veliko energije vlagamo tudi v krepitev tako imenovanih mehkih veščin (komunikacijo, timsko delo, sodelovanje, reševanje problemov) in izgradnjo celostne osebnosti.

Naši dijaki pridobivajo praktična znanja v šoli pri strokovnih modulih (predmetih), pri katerih izvajajo številne laboratorijske in terenske vaje. Zelo pomembna praktična znanja in veščine pridobijo tudi v podjetjih, v katerih opravljajo praktično usposabljanje z delom (PUD). Za štiri tedne gredo v 2. in 3. letniku v različna podjetja, ki opravljajo dejavnosti s področja varstva okolja. Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlijo v gospodarstvu, komunalnih podjetjih, lokalni skupnosti, podjetjih, ki izvajajo okoljske meritve …

POGOJI ZA VPIS:

V izobraževalni program se lahko vpišete, če ste uspešno končali osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

Izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo.

Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami.

MOŽNOSTI ZA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

  • višješolskih strokovnih programih,
  • visokošolskih študijskih programih,
  • določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim dodatnim predmetom iz splošne mature).

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA:

Izobraževanje boste zaključi s poklicno maturo, ki obsega:

  1. obvezni del:
  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz okoljevarstva.
  1. izbirni del:
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Predmetnik:

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak izbere 3 izbirne strokovne module izmed M 7 do M 12.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660