srssersssdgimvssmicdsd

IMG_4129 (Custom)
pas3332
pas3331
555
IMG_4107 (Custom)
IMG_4165 (2).JPG (Custom)
pas333
pas3333
pasicarobotika1
pasica_998
ovt_200
ovt_201
ovt_202
pas_2015_1
rud_12-1024x187
rud_15
previous arrow
next arrow

Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih ima na Šolskem centru Velenje bogato tradicijo. Ker se vanj vključujejo odrasle osebe z že izdelano osebnostjo, z nekaj ali precej delovnih izkušenj ter z jasno vizijo o svojem poklicnem delu, v programih za izobraževanje odraslih izpuščamo izrazito vzgojne teme, medtem ko splošno izobraževalne in strokovne vsebine ne okrnemo, lahko pa jih z določenimi poudarki prilagodimo potrebam in željam posameznega udeleženca.

Učitelji oziroma predavatelji, ki so vključeni v proces izobraževanja na našem Centru, so učitelji naših šol in imajo dolgoletne izkušnje v izobraževalnem procesu. Ker pa se zavedamo, kako pomembno je danes sodelovanje med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom, v poučevanje odraslih vključujemo tudi strokovnjake iz okoliških podjetij.

Za udeležence izobraževalnih programov za odrasle smo pripravili organizirano obliko izobraževanja, pri kateri smo upoštevali Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ker vemo, da so odrasli, ki se vključijo v proces izobraževanja obremenjeni z vsakodnevnimi obveznostmi, jim kot možno obliko izobraževanja nudimo tudi samoizobraževanje, pri katerem si udeleženci izobraževanja sami razporejajo čas učenja in vrstni red izpitov, obenem pa so jim na voljo svetovanje in konzultacije pri posameznih predavateljih oz. učiteljih. Seveda pa je možna kombinacija obeh izobraževalnih oblik.

V okviru formalnega izobraževanja odraslih bomo v šolskem letu 2018/2019 na Šolskem centru Velenje izvajali programe za pridobitev poklicne in strokovne izobrazbe s področij:

  • elektro
  • strojništva
  • rudarstva
  • storitvenih dejavnosti

Če ste uspešno končali srednjo poklicno, srednjo tehniško oziroma drugo srednjo strokovno šolo oziroma tretji letnik gimnazije in prekinili izobraževanje za najmanj eno leto, se lahko pri nas vpišete tudi v maturitetni tečaj.

Organizacija pouka odraslih

Šolsko leto začenjamo zadnji teden v septembru oziroma prvi teden v oktobru.

Pouk oziroma predavanja bomo izvajali v prostorih posameznih šol ali v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

Pouk bomo izvajali v naslednjih oblikah: tečaji, konzultacije, mentorstvo.

Tečaji so prevladujoča oblika, ki jo uporabimo vedno, kadar imamo na razpolago dovolj veliko skupino udeležencev. Konzultacije izvajamo pri majhnih skupinah. Mentorstvo nudimo kot pomoč pri posameznih izpitih.

Tečaji in konzultacije so z urnikom razporejeni skozi vse šolsko leto. Pouk traja od 16.10 do 20.30 ure.

Za več informacij o izobraževanju odraslih kličite ali pišite: ga. Nevenka Rozman, tel. št.: 038960604,

e-naslov: nevenka.rozman@scv.si ali odrasli.mic@scv.si.

Informacije lahko dobite tudi v tajništvih posameznih šol oziroma na spletnih straneh Medpodjetniškega izobraževalnega centra, če dvokliknete na želeno področje izobraževanja.

Našo celotno ponudbo vseh izobraževanj najdete tudi na spletni strani Andragoškega centra Slovenije http://pregled.acs.si/ – vpišete Šolski center Velenje.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660