srssersssdgimvssmicdsd

IMG_4129 (Custom)
pas3332
pas3331
555
IMG_4107 (Custom)
IMG_4165 (2).JPG (Custom)
pas333
pas3333
pasicarobotika1
pasica_998
ovt_200
ovt_201
ovt_202
pas_2015_1
rud_12-1024x187
rud_15
previous arrow
next arrow

Geotehnik

Poklicno kariero boste lahko gradili v obratih za podzemno, površinsko pridobivanje mineralnih surovin in predelavo gradbenih odpadkov, podjetjih za izdelavo cest in geotehničnih del v geotehničnih laboratorijih.Po nekaj letnih kakovostnih delovnih izkušnjah, boste lahko prevzemali vse bolj odgovorna vodstvena delovna mesta, kot so vodenje delovnih skupin idr.

Izobraževanje v stroki lahko nadaljujete takoj po poklicni maturi v programu višjega ali visokega strokovnega izobraževanja.

V času izobraževanja se boste v primeru, da izberete strokovne module, ki izhajajo iz poklicnega standarda geotehnik/geotehnica za podzemna dela, usposobili za procese pridobivanja mineralnih surovin pod zemljo in na površini. Znali boste predvideti načine zračenja, odvodnjavanja in podgradnje podzemnih prostorov, voditi dela pri izdelavi stalnih jamskih prog in pripravi delovišč. Znali boste načrtovati različne načine priprave delovišč in načine odovodnjavanja obratov za površinsko pridobivanje mineralne surovine. Glede na smernice razvoja boste znali pripraviti varno delovno okolje, posvetiti skrb varovanju zdravja in racionalni rabi energije, materiala in časa.

Ne glede na izbirne module se boste znašli pri gradnji cest in predorov, vrtalnih delih in utrjevanju brežin. V okviru izobraževalnega programa se boste naučili timskega dela s sodelavci, obvladali strokovno izrazoslovje.
V rudnikih in površinskih kopih ali ostalih podjetjih se boste praktično usposabljali (z delom) najmanj 4 tedne.

POGOJI ZA VKLJUČITEV:

V izobraževalni program se lahko vpišete, če ste uspešno končali osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih, in ko predložite zdravniško potrdilo, s katerim dokažete, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

POGOJI ZA VKLJUČITEV V POKLICNI TEČAJ:

Kandidati, ki so končali vsaj četrti letnik gimnazije ali katero koli srednje strokovno izobraževanje, si lahko v enem letu poklicnega tečaja pridobijo poklicne kompetence in naziv strokovne izobrazbe geotehnik/geotehnica.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA:

Izobraževanje boste zaključi s poklicno maturo, ki obsega:

Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz rudarstva.

Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

geo1

Opombe
Izbirni predmeti:
Šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni moduli:
Šola ali dijak lahko izbere [štiri ali pet] modulov izmed ponujenih in sicer:
• M8, M9, M10 in (M11 ali M13)
• M12, M14, M15, M16 in (M11 ali M13)
• M11, M13, M14, M17 in (M10 ali M12)

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660