srssersssdgimvssmicdsd

IMG_4129 (Custom)
pas3332
pas3331
555
IMG_4107 (Custom)
IMG_4165 (2).JPG (Custom)
pas333
pas3333
pasicarobotika1
pasica_998
ovt_200
ovt_201
ovt_202
pas_2015_1
rud_12-1024x187
rud_15
previous arrow
next arrow

Geotehnik PTI

Geotehnik ima znanja rudarstva dopolnjena z geotehniškimi in geotehnološkimi predmeti, ki mu omogočajo večjo možnost zaposlitve po končanem šolanju, ker poleg pridobivanja in predelave mineralne surovine obvlada tudi geotehniška, vrtalna in merska dela. Njegovo delovno področje je lahko tako pod zemljo kakor tudi na površini, kjer sodeluje pri strojnem pridobivanju mineralne surovine v rudnikih in na površinskih kopih, predelavi gradbenih odpadkov, izdelavi predorov, gradnji cest, utrjevanju brežin in v geotehničnih laboratorijih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

 • izobraževanje traja dve leti,
 • izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:

 • geostrojnik rudar, rudar, strojnik gradbene mehanizacije, izvajalec suhomontažne gradnje, avtomehanik, avtoklepar, avtoličar, avtoserviser, avtokaroserist klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, strojni mehanik, orodjar, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, zlatar, urar, mehatronik operater, zidar, tesar, kamnosek, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, kmetijski mehanik,
 • je pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju geotehnike,
 • je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih,
 • je pridobil zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu (zdrava hrbtenica, dober vid in sluh).

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

 1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov predhodnega letnika izvedbenega kurikula  šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

 1. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne strokovne module, odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz rudarstva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Opombe:
Izbirni predmeti:
Šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.

Izbirni moduli:
Šola ali dijak lahko izbere med naslednjimi moduli:

 • M6 ali
 • M7 ali
 • M8.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660